Zakładanie ogrodu

zakres wykonywanych prac:

 • Niwelacja i kształtowanie terenu (skarpy, pagórki, wzniesienia, wgłębniki, obniżenia, nasypy ziemne);
 • Odwodnienie terenu, w tym montaż rur drenarskich, studni retencyjnych
 • Przygotowanie gleby, w tym: prace ziemne koparką, wymiana i dowóz ziemi ogrodowej, wywóz odpadów budowlanych, usuniętej darni;
 • Sadzanie roślin takich jak:  drzewa, krzewy, krzewinki, byliny, trawy ozdobne, rośliny użytkowe i jadalne;
 • Przesadzanie roślin, karczowanie roślin, chirurgia drzew, pielęgnacja roślin
 • Instalacje nawadniające w tym montaż: zraszaczy, linii kroplujących, sterownika, czujnika wilgotności, pompy ogrodowej, kraników;
 • Zakładanie trawników, w tym trawniki siane, trawniki z rolki, trawniki syntetyczne;
 • Ściółkowanie roślin grysem lub korą;
 • Elementy  wodne, budowa i montaż m.in.: fontanny, strumienia, kaskady, oczka wodnego, stawu, źródełka, ściany wodnej, basenu, jacuzzi;
 • Oświetlenie ogrodowe, w tym latarnie, lampy stojące, reflektory, lampy najazdowe, lampy rzeźby, słupy pod monitoring;
 • Prace stolarskie elementów na indywidualne zamówienie
 • Budowa tarasów z drewna egzotycznego, z modrzewia syberyjskiego, z desek kompozytowych i innych materiałów
 • Architektura ogrodowa : altany, grille, kominki ogrodowe piwniczki, pergole, trejaże, rzeźby, ściany ozdobne, place zabaw dla dzieci, meble ogrodowe, kuchnie letnie;
 • Prace brukarskie, w tym budowa takich nawierzchni jak: ścieżki, podjazdy, miejsca na ognisko, tarasy, podesty, obrzeża trawnikowe; również budowa murków oporowych i ozdobnych
 • Zakładanie dachów ekstensywnych i intensywnych.