Feria barw przy fabryce mebli

Zieleń przed fabryką mebli tapicerowanych w Stęszewie założono w 2010 na hektarowej działce. Rabaty roślinne zajmują 1200 m2 i podlewane są automatycznie, dzięki niewidocznym linią kroplującym. Aranżacje roślinne zbudowane są z różnobarwnych, kontrastowych modułów, powtarzających się cyklicznie co kilka metrów. Posadzono tutaj rośliny łatwe do pielęgnacji takie jak: pęcherznice, ligustry, żywotniki oraz płożące: jałowce, irgi i berberysy. Siatkę porasta winobluszcz, który jesienią przebarwia się na jaskrawoczerwony kolor. Na froncie posadzono 4 metrową jodłę kalifornijską i rząd kulistych klonów “Globosum”. Na końcu działki powstał staw retencyjny, gdzie jest zbierana woda opadowa z całego dachu zakładu. Innym ukłonem dla środowiska, jest ekologiczny parking dla pracowników od strony ulicy. Ażurowe otwory w płytach zapewniają przenikanie wody do gruntu i dzięki temu ograniczają wyjałowienie terenu. Wspomniane aspekty są bardzo istotne i pożądane przy planowaniu inwestycji. Obecnie coraz więcej gmin wprowadza dla zakładów produkcyjnych, ale również prywatnych posesji, “podatek deszczowy”, czyli opłaty za odprowadzanie wód do rzek, jezior, czy gruntów.