nowoczesność i tradycja

Działka na terenie gminy Suchy Las zajmuje 830 m2 i ma kształt trapezu. Prace projektowe ogrodu rozpoczęły na etapie budowy budynku i objęły również projekt nawierzchni z nowoczesnych płyt i projekt minimalistycznego ogrodzenia, bliźniaczo odzwierciedlającego styl domu. Układ ogrodu jest uproszczony w formie, zawiera wyłącznie linie proste. Wprowadzono podział na dwie przestrzenie ogrodowe, na część frontową, reprezentacyjną i część tylną ogrodu, niewidoczną od frontu, o funkcji rekreacyjnej. Taras na tyłach ogrodu celowo poprowadzono w kształt litery “L”, żeby móc zmieniać w ciągu dnia miejsce leżakowania w zależności od stopnia nasłonecznienia i nasilenia wiatru. Nasadzenia wokół domu są monochromatyczne i zaznaczają wyraźne podziały pionowe (świerk “Cupressina” na tle białej ściany przy wejściu), jak i poziome (łany lawendy i rozplenicy przy tarasie, jak i niski żywopłot z żywotnika “4ever Gold” i czerwonej imperaty “Red Baron” od frontu). Roślinność po obwodzie działki jest już kontrastem do modernistycznej architektury domu i charakteryzuje się różnorodnością form i koloru. Zamierzenie to jest celowe, żeby ożywić pejzaż podziwiany z wnętrz domu, na wskroś wyciszonych i nowoczesnych.